Google Play

İdari Hukuk kategorisinde tarafından
2828 Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanının İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin “Görevde olan hak sahiplerinin unvanlarına atanması” başlığı altında bulunan “Gecici madde 2– (1) 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamında ataması yapılan ve fiilen görevde bulunanlar görev yaptıkları kurumların kadro durumları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak Kanunun geçici 16 ncı maddesinin yürürlüğe girdiği tarih(27.03.2018) itibarıyla öğrenimle ihraz etmiş oldukları unvanlara atanırlar.” denmektedir.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih olan 27.03.2018 tarihinde yani Kanun henüz yürürlüğe girmeden önce 27.09.2017 tarihinde ilk kez kayıt yaptırdığım Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Ön Lisans Programı aktif öğrencisiydim. 2018-2019 Eğitim Öğretim dönemi 2019 Haziran ayında mezun olacağım. Bu kanun kapsamında Geçici Madde 2′ de belirtildiği gibi öğrenim ile “ihraz etmek” sözcüğü bir diploma sahibi olmak mıdır? Kanun çıkmadan önce kayıtlı bulunduğum ve fiilen öğrenimine devam ettiğim, gerekli donanım ve meteryali sağladığım,ve kanuni süresi olan 2 yıl içerisinde mezun olduğum Üniversite içinde kanunda belirtilen ihraz etmek sözcüğü geçerli midir?
Var olan durumum tahakkuk etmiş hak yaratıcı işlem olarak nitelendirilebilir mi? Bu kapsamda mevcut durumum ile kanunundan faydalanabilir miyim?
Teşekkür ederim.

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme
önce tarafından
Hukuk sözlüğünde bu kelime sahibsiz bir mala sahip olma, benimseme anlamına geliyor. Türk dil kurumu ise kazanmak, elde etmek anlamında kullanılıyor.Bu tanımlar karşısında diplomayı almış olmak gerek diye düşünüyorum. Google da "ihraz edilen ünvan" diye arayın ilginç kararlar çıkıyor, inceleyin.

İlgili sorular

1 cevap
16, Ocak, 2013 İdari Hukuk kategorisinde mühadayı54 tarafından soruldu
1 cevap
24, Temmuz, 2015 İdari Hukuk kategorisinde kaya30 tarafından soruldu
0 cevap
8, Ağustos, 2012 İdari Hukuk kategorisinde redstar tarafından soruldu
1 cevap
20, Eylül, 2018 Aile Hukuku kategorisinde Rabiann tarafından soruldu
0 cevap
29, Ocak, 2017 Ticaret Hukuku kategorisinde sawet ognaynof tarafından soruldu
...