merhaba ;H

devam eden dava sürecimiz ile ilgili sizden yardım alabilir miyim acaba ? sorum şu ki aşağıdaki belirtilen cümledeki "bu hususların verilen kesin süre içinde tam olarak yerine getirilmemesi halinde, o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağına" yazılı alan dikkatimi çekti.
davacıya dilekçesinde gösterdiği ancak henüz sunmadığı belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerlerden gösterilecek belgelerin getirilebilmesi amacı ile gereken açıklamayı yapmaları için hukuk muhakemeleri 140/5 maddesi uyarınca  iki haftalık kesin süre verilmesine, bu hususların verilen kesin süre içinde tam olarak yerine getirilmemesi halinde, o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağına …belediyeden taşınmaza ilişkin kullanma veya iskan ruhsatı olup olmadığına varsa gönderilmesine , dava konusu tesise ait işletme projesinin onaylı suretinin gönderilmesinin istenmesine ….. şeklinde yazıldı.


aslında ben dilekçemde 6502 sayılı tüketiciyi koruma kanunu adına başlayarak bir yazı yazmıştım.(bu dilekçede kartal tkd yardımcı oldular) fakat sonradan yaptığım araştırmalarda beni farklı kanunlar ile haklı gösterebilecek maddeler de buldum. bunları hakime söylemek istedim ancak izin vermedi. bu nedenle acaba aşağıdaki maddeleri de dilekçeme ek delil olarak ekleyebilir miyim. bunu nasıl yapabilirim bilemedim . ayrıca daha önceden mahkemeye başvurup kazanılmış bir sürü dava dosyası örneği de var bunları da emsal olması açısından  delil olarak eklemek istesem yapabilir miyim ? ilk dilekçemde satışı yapan ile tapu kaydında ismi geçen firmalarında aynı firma olmadıklarını iletmemiştim. daha doğrusu tecrübesizliğime denk geldiği için ayrıntılı bir dilekçe olmamıştı. verilen tapu hisseli gayrimenkul tapusu devremülk ile alakası yok.

dava seyrine hiç dokunmadan süreç içerisinde mi bunları söylemeliyim. ancak kırmızı ile yazılmış alan kafamı karıştırdı. bilgi alabileceğim kişi olarak sizler geldiniz aklıma.

benim bulduğum dayanaklar şu şekilde idi ;

“devre mülk hakkı kat mülkiyeti kanununda özel olarak düzenlenmiş olup, mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı veya bağımsız bölümün ortak maliklerinden her biri lehine bu yapı ve bağımsız bölümden yılın belli dönemlerinde istifade hakkının müşterek mülkiyet payına bağlı bir irtifak hakkı olarak kurulmasıdır.

devre tatil ve uzun süreli tatil sözleşmeleri yönetmeliği 6. madde uyarınca satıcı ve sağlayıcının sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremeyeceğini belirtmiş olup, ayni hak içeren devre mülk sözleşmelerinin resmi şekilde yapılması tmk mad. 706, tbk mad. 237, tapu kanunu mad.26 ve kat mülkiyet kanunu madde 58-61 hükümleri uyarınca geçerlilik koşuludur.

yine yönetmelik 15. maddesinin ikinci fıkrasında ayni hak içeren ön ödemeli sözleşmeler için özel bir şekil kuralı düzenlenmiştir. söz konusu hükme göre ayni hakka konu taşınmazın ön ödemeli satılması durumunda, satıcı ve sağlayıcının 5 ve 6. maddelerde yer alan yükümlülükleri yerine getirmesi koşuluyla kat irtifakı devrinin tüketici lehine tapu siciline tescil etmesi ile birlikte yapılacak yazılı bir sözleşme düzenlemesi veya noterliklerde düzenleme şeklinde yapılan satış vaadi sözleşmesi düzenlemesi zorunluluğu getirilmiştir.
tmk mad. 706, tbk mad. 237, tapu kanunu mad.26 ve noterlik kanununun 60. maddeleri gereğince satış işleminin resmi şekilde yapılması zorunludur.  Bu sebeple yapılan sözleşme geçersizdir.
634 sayılı kat mülkiyeti kanununun 57. ve devam maddelerine göre, devre mülk hakkı kat mülkiyet kanununda düzenlenen taşınmazın müşterek mülkiyet payına bağlı ve onun aynına taalluk eden bir hak olduğundan yani taşınmazın aynına ilişkin olduğu için bu kabil satışların da resmi şekilde yapılması gerekir.
sahte devre mülk satış sözleşmesinin 6502 sayılı tkhk, 6098 sayılı borçlar kanunu ve 634 sayılı kat mülkiyet kanununa göre fesih edilmesini. tapu kaydımın iptalini ve tüm harcamalarımın en yüksek yasal faizi ile tarafıma iadesini talep ediyorum”


kazanılmış dava dosyaları gebze t.m.. esas no : 2018/632 karar no : 2019/4
                                                               “                    esas no  : 2018/93 karar no : 2018/385
istanbul anadolu 1.tüketici mahkemesi      esas no  : 2018/483 karar no : 2018/1004


vaktinizi almak istemem ancak güvenilir bir kaynaktan bilgi almak için size yazmak istedim. sadece belirttiğim kanun maddeleri ve kazanılmış dava örneklerini ek delil olarak sunabiliyor muyum ? nasıl bir yol izlemeliyim konusunda bir yol gösterebilirseniz sevinirim.
teşekkürler
Borçlar Hukuku kategorisinde tarafından

Avukat mısınız? Bu soruya cevap vermek için lütfen giriş yapınız veya kayıt olunuz.

90,282 soru

76,051 cevap

119,540 kullanıcı

İlgili sorular

90,282 soru
76,051 cevap
119,540 kullanıcı