Google Play

İdari Hukuk kategorisinde tarafından
yd almıştım karşı taraf itiraz etmişti karar çıktı yd iptal mı oldu acaba anlamadım şimdi kararın özeti “açıklanan nedenlerle, davalı tarafından yapılan itirazın kabulüne, xx  3.idare mahkemesi'nce verilen "yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne" ilişkin 15.11.2018 tarih ve e:2018/xx  sayılı kararın(idare mah. yd lehime verdiği karar) kaldırılmasına, yukarıda belirtilen hususlar yönünden dosya değerlendirilip yeniden incelenerek yürütmenin durdurulması hakkında karar verilmesi için dosyanın Mahkemesine iadesine, 08/01/2019 gününde oybirliğiyle  karar verildi”

2 Cevaplar

0 beğenilme 0 beğenilmeme
tarafından
Yürütmenin durdurulması kararı kaldırılmış. Yani sizin deyiminizle yd iptal olmuş ve ilk derce mahkemesine dosya geri gönderilmiş.
0 beğenilme 0 beğenilmeme
tarafından
Öncelikle teşekkürler Merve hanım şimdi yd kararının tekrar görüşülüp incelenmesine diyor itiraz kabul edilmiş ama tekrar mı bakılacak o kısmı anlamadım ben istinaf mı oluyor yoksam
...