Google Play

İdari Hukuk kategorisinde tarafından
yd almıştım karşı taraf itiraz etmişti karar çıktı yd iptal mı oldu acaba anlamadım şimdi kararın özeti “açıklanan nedenlerle, davalı tarafından yapılan itirazın kabulüne, xx  3.idare mahkemesi'nce verilen "yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne" ilişkin 15.11.2018 tarih ve e:2018/xx  sayılı kararın(idare mah. yd lehime verdiği karar) kaldırılmasına, yukarıda belirtilen hususlar yönünden dosya değerlendirilip yeniden incelenerek yürütmenin durdurulması hakkında karar verilmesi için dosyanın Mahkemesine iadesine, 08/01/2019 gününde oybirliğiyle  karar verildi”

Avukat mısınız? Bu soruya cevap vermek için lütfen giriş yapınız veya kayıt olunuz.

İlgili sorular

...