Google Play

Borçlar Hukuku kategorisinde tarafından
aşağıdaki tbk madde 583 müteselsil borçlular içinde geçerli midir? yoksa sadece müteselsil kefil için mi geçerlidir? örnek: müteselsil borçlu-1,  müteselsil borçlu-2 sözleşmede sadece imza yeterli mi? yoksa aşağıda belirtildiği gibi sözleşmede kendi el yazısıyla istenilen sorumlu olduğu azamî miktarı belirtmesi şartı zorunlu mudur? saygılar...
madde 583- kefalet sözleşmesi, yazılı şekilde yapılmadıkça ve kefilin sorumlu olacağı azamî miktar ile kefalet tarihi belirtilmedikçe  geçerli olmaz. Kefilin, sorumlu olduğu azamî miktarı, kefalet tarihini ve müteselsil kefil olması durumunda, bu sıfatla veya bu anlama gelen herhangi bir ifadeyle yükümlülük altına girdiğini kefalet sözleşmesinde kendi el yazısıyla belirtmesi şarttır.

Kendi adına kefil olma konusunda özel yetki verilmesi ve diğer tarafa veya bir üçüncü kişiye kefil olma vaadinde bulunulması da aynı şekil koşullarına bağlıdır. Taraflar, yazılı şekle uyarak kefilin sorumluluğunu borcun belirli bir miktarıyla sınırlandırmayı kararlaştırabilirler.

Kefalet sözleşmesinde sonradan yapılan ve kefilin sorumluluğunu artıran değişiklikler, kefalet için öngörülen şekle uyulmadıkça hüküm doğurmaz.

Avukat mısınız? Bu soruya cevap vermek için lütfen giriş yapınız veya kayıt olunuz.

...