Borçlar Hukuku kategorisinde tarafından soruldu
Merhaba. Hukuk fakültesi öğrencisiyim.Özel bir öğrenci yurdundan kayıt silmek isteyen istiyorum

Yurt müdürü kayıt sildirmem halinde ücretin tamamını ödemem gerektiğini söyledi.Yurt 9 taksitle 9 aylik donemi kapsiyor ve her ay icin bir senet odeme uzerine veriliyor
5.950 TL yıllık ücreti olan yurttan cikisim halinde 2500 TL civarında ödemem yapmam istendi. Senetler oyle iade edilecekmiş.
Sözleşmede yer alan bir maddede "kayıt sildiren öğrenci her ne koşulda olursa olsun kesin kayıt sildiren öğrencinin yerine başka yeni bir öğrenci alınana kadar geçen sürenin ücretini ödemeye devam eder. " bu madde tüketicinin korunması hakkındaki kanun m.5 gereği haksız şart değil midir ?

Ayrıca ilgili yargıtay kararında da buna benzer bir hukuki meseleye haksız şart hükmü verilmiş.  

13. Hukuk Dairesi 2011/5685 E., 2011/12249 K.
BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ
HAKSIZ ŞART
YERİNE BAŞKA ÖĞRENCİ ALINIP ALINMADIĞININ ARAŞTIRILMASI
2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU [ Madde 72 ]
"İçtihat Metni"
Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı, davalı tarafından hakkında yapılan icra takibine konu senedin teminat senedi niteliğinde olduğunu, kardeşinin üniversite nedeniyle yurda kayıt yaptırarak sağlık sebepleriyle yurtta sadece bir gün kaldığını, davalıdan hizmet almadıkları halde icra takibine konu senedin hizmet karşılığı verildiğini, senet üzerindeki yazı ve rakam miktarının da birbirinden farklı olduğunu ileri sürerek, icra takibine konu senetten dolayı borçlu olmadığının tespiti ile %40 kötü niyet tazminatının davalıdan tahsilini istemiştir.

Davalı, icra takibine konu senedin borç senedi niteliğinde olduğunu savunarak, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, hizmetin ayıplı olduğunun ispat edilemediği, davacıdan kaynaklanan nedenden dolayı hizmet sözleşmesinin tek taraflı olarak feshedildiği, yurt sözleşmesi gereğince "...her ne sebeple olursa olsun, ayrılan öğrencinin tahsil edilen ücretinin iade edilmeyeceği ve 1 yıllık öğrenci ücretinin tahsil edileceği" yönünde bir düzenleme bulunduğu gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı tarafça temyiz edilmiştir.

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacının aşağıdaki 2. bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2- Dava konusu 03.10.2006 düzenleme tarihli senedin, davacının kardeşinin yurtta kalma ücretine ilişkin olarak düzenlendiği anlaşılmakta olup, mahkemenin kabulü de bu yöndedir. Her ne kadar mahkemece davacı tarafından imzalanan sözleşme hükümlerine göre davacının senette yazılı borç miktarından sorumlu olduğu kabul edilmiş ise de, yurttan ayrılan öğrencinin sözleşme süresi boyunca ve ücretin de tamamından sorumlu olacağına ilişkin sözleşme hükmü haksız şart mahiyetindedir. Böyle olunca, mahkemece davacının kardeşinin yurttan ayrıldığı tarihten sonra yerine bir başka öğrencinin kaydedilme olasılığının ve süresinin araştırılması ve bu süreyle orantılı olarak davacının sorumlu tutulması gerekirken, mahkemece yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

S o n u ç: Birinci bentte açıklanan nedenlerle davacının sair temyiz itirazlarının REDDİNE, ikinci bentte açıklanan nedenlerle temyiz edilen hükmün davacı yararına (BOZULMASINA), 14.09.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Talep edilen miktarı ödeme zorunluluğu var mıdır?  Yurttan kayıt sildirip talep ettikleri miktarı ödemeden senetleri alma şansım var mıdır?

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme
@ tarafından cevaplandı
Yargıtay kararında bir çelişki var. Hem haksız şart diyor hem de bu şarta göre işlem yapılmasını söylüyor. Madem haksız şart iptali gerekir.Önce konuyu daha detaylı inceleyin, HGK kararlarına bakın. Haksız şart olduğunu ve iptal edileceğine dair kararları bulduğunuzda hukuki durumdan emin olun. Size karşı icra takibi başlatılırsa bunlarla itiraz edersiniz.

İlgili sorular

0 cevap
1, Eylül, 1 Özel Hukuk kategorisinde günes34 tarafından soruldu
0 cevap
0 cevap
0 cevap
...