Konut Hukuku kategorisinde tarafından
Oturduğumuz apartmandaki malikleri tümü (15 malik) 3 kişiyi müteahhitlerle görüşme ve sözleşme imzalama yetkisi vermek üzere yönetime seçmiştir.
Bu kişiler müteahhit firma ile noter olmadan sadece imza atarak ön protokol yapmışlardır. Bu anlaşma sadece seçilen 3 kişilik yönetim kadromuz ve müteahhit firma arasında noter huzurunda olmayan bir anlaşmadır. Bu anlaşmada söyle bir ifade geçmektedir. Protokole Aykırılık Protokolde belirtilen hususlara uyulmadığının tespiti halinde, taraflar protokolü tek yanlı yazılı bildirimle fesih edebilir. Protokolün yükümlülüklerine müteahhittin uymaması halinde 180.000 TL cezai şart, maliklerin uymaması halinde ise daire başına 30.000TL ödemeyi taraflar kabul eder.
Sonrasında müteahhit firma apartmanımızın avan projesini yaptırıp, belediyeden gerekli izinler almış karot testlerini yaptırmıştır. İşlemler yapılırken apartmandaki bir dairede miras davası çıkmış ve mahkemenin bitmesi beklenmiştir. 2 yıl sonra mahkeme bitmiş ve firma ile görüşüldüğünde, f

Bu soruya cevap vermek için lütfen giriş yapınız veya kayıt olunuz.

...