Ticaret Hukuku kategorisinde tarafından
bir şehirde toptan satış yapıyorum, bana ait şahıs firması. geçmişte babamda bu işle meşgul idi ancak 10 sene önce alacaklarını tahsil edemediğinden dolayı şirket kapandı, babam emekli oldu. Benimle aynı sektörde aynı müşterilere toptan satış yapan rakip firma, babam ve onun firmasının benim firmam ile alakası bulunmamasına rağmen, satış yaptığım, malzeme aldığım firmalara benim firmamın batak olduğunu, geçmişten borçlarımın bulunduğunu ,kimseye ödeme yapmadığımı gibi gayri ahlaki isnatsız suçlamalarda bulunuyor bu da benim ticaretimi etkiliyor. Ben bu firmaya uyarı amaçlı noter ihtarı yazmak istiyorum. Araştırdığım kadarı ile hüsnüniyet kaidelerine aykırı oluyormuş TTK da. Bana bu konuda yol gösterebilir misiniz?Örnek bir ihtar varsa bu da işime yarayabilir.Bir de bu konunun hukuki boyutu nedir, caydırıcılığı olur mu?

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme
tarafından
türk ticaret kanunu MADDE 56 ya göre  Haksız rekabet sebebiyle müşterileri, kredisi, meslekî itibarı, ticari faaliyetleri veya diğer ekonomik menfaatleri zarar gören veya böyle bir tehlikeyle karşılaşabilecek olan kimse;

a) Fiilin haksız olup olmadığının tespitini,

b) Haksız rekabetin men’ini,

c) Haksız rekabetin sonucu olan maddi durumun ortadan kaldırılmasını, haksız rekabet yanlış veya yanıltıcı beyanlarla yapılmışsa bu beyanların düzeltilmesini ve tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz ise, haksız rekabetin işlenmesinde etkili olan araçların ve malların imhasını,

d) Kusur varsa zarar ve zıyanın tazminini,

e) Türk Borçlar Kanununun 58 inci maddesinde öngörülen şartların varlığında manevi tazminat verilmesini,

isteyebilir. Davacı lehine ve (d) bendi hükmünce tazminat olarak hâkim, haksız rekabet sonucunda davalının elde etmesi mümkün görülen menfaatin karşılığına da karar verebilir.

ayrıca Kanun’un 55. maddesinde yazılı haksız rekabet fillerinden birini kasden işlemek     2 yıla kad

İlgili sorular

1 cevap
0 cevap
23, Ocak, 23 Suç Hukuku kategorisinde Mettt tarafından soruldu
1 cevap
3 cevap
1 cevap
22, Temmuz, 22 Sözleşme Hukuku kategorisinde monseur tarafından soruldu
...