6136 Ceza Ruhtasız Silah Yakalatma

Suç Hukuku kategorisinde sordu
Selamlar, 1996 ruhsatsız silahdan dolayı, 6136 S.Y'nın 13/1.maddesine göre 420 TL ağır para cezası.TCK'nın 59. maddesi uyarınca 1/6 nisbetincde indirme yapılarak 10 ay hapis ve 420 TL para cezası,sanığın  kişiliği, suçun işleniş şekli ve özelliği gözönüne alınarak,647 S.Y'nın 4. maddesi uyarınca hükmolunan hürriyeti bağlayıcı cezanın günlüğü takdiren 10.000 TL'den 3.000.000 TL ağır para cezasına çevrilmesine,TCK'nın 72. maddesi uyarınca içtimaen:3.350.000 TL ağır para cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi.

Ben bu cezaya binanen aradan 5 yıl geçtikten sonra adli sicilden silinmesi için ilgili adli kuruma başvurdum ve adli sicil kaydından çıktı. Sene 2002.

26.06.2012 tarihinde adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne arşiv kaydımın arşivden çıkarılması için dilekçe gönderdim.

Bana gelen cevap," İlgili kanunun 12. maddesinde sayılan şartların oluşmasına müteakip gereğine tevessül edilebilecektir" denilmektedir. Bu ilgili kanunun 12. maddesini inceledim ve aldığı cezabu ilgili maddelere girmediğini anladım, lakin burda yanlış anlamıl olabilirim.

Sizlerden ricam, yukradaki hükme göre bu anılan 12. maddeye göre arşiv kaydımdan çıkarmı,

Yoksa bir öümür boyu emniyet görevlilerinin rutin uygulamalrında ( hayatımdaki ilk ve tek ceza ) eşimin ve çocuklarımın yanında tacizmi edileceğim, aracım ve kendim didik aranmaya devammı edeceğim.

Bu konu hakkında beni aydınlatırsanız ziyadesiyle memnun olurum,

Saygılarımla,

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme
@ cevapladı
Polisin tuttuğu arşiv kayıtlarına karşı , uygulamada  idare mahkemesinde dava açılıyor.

İlgili sorular

...