Suç Hukuku kategorisinde tarafından
düzenlendi
(27,102010 tarihli arşiv kaydım)

1  C:  A00172002C1947894 (00339958 - 84) 03.05.1981 CK:491:/İ 522/1 525.
         ANKARA; 1. ASLCM 2A H;2A EMNZ. 28/021983 360-231 08/05/1984
 2       Y:  A00172002Y0609126  (00176417 - 85) 03. 05. 1981  CK491/İ 522/1 525.
         ANKARA; 1.  ASLCM 28/02/1983 360-231  2A GAB. 18/01/1985

MADDE 2- 5352 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Arşiv bilgileri;

a) İlgilinin ölümü üzerine,

b) Anayasanın 76 ncı maddesi ile Türk Ceza Kanunu dışındaki kanunlarda bir hak yoksunluğuna
    neden olan mahkûmiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren;

1. Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşuluyla onbeş yıl geçmesiyle,

2. Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşulu aranmaksızın otuz yıl geçmesiyle,

c) Diğer mahkûmiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren
    beş yıl geçmesiyle, tamamen silinir.”

Yukarı

Avukat mısınız? Bu soruya cevap vermek için lütfen giriş yapınız veya kayıt olunuz.

...