Ceza Hukuku kategorisinde tarafından
sanıkların suç tarihi itibariyle eylemlerine uyan 5237 sayılı türk ceza kanunu'nun 37/1 delaletiyle 157/1 maddesi uyarınca cezalandirilmalarina, sanıkların kasten işlemiş oldukları suçtan dolayı 5237 sayılı türk ceza kanunu'nun 53. maddesi uyarınca belli̇ haklari kullanmaktan yoksun birakilmalarina, 5271 sayılı ceza muhakemesi kanunu'nun 325/1 maddesi uyarınca tüm yargılama giderlerinin sanıklardan tahsi̇li̇ne karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur, dedi.
dosya incelendi, araştırılacak ve incelenecek başka bir husus kalmadığı anlaşıldı. açık yargılamaya son verildi.
gereği̇ düşünüldü: ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanacağı üzere;
a-1-sanıklar in üzerilerine atılı karşı dolandırıcılık suçunu işlediği sabit olduğundan eylemlerine uyan 5237 sayılı tck'nın 157/1. maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, suçun işlendiği yer ve zaman, sanıkların kastı göz önüne alınarak takdiren ve teşdiden sanıkların ayrı ayrı 2 yil hapi̇s ve 300 gün karşiliği adli̇ para cezasi i̇le cezalandirilmasina,
2-sanıklar hakkında takdiren tck'nun 62. maddesi uyarınca indirim yapılmasına yer olmadiğina,
3-sanıklara verilen cezada başkaca yasal ve takdiri arttırım ve indirim yapılmasına yer olmadiğina,
4-sanıklara verilen gün karşılığı adli para cezasının tck'nun 52/2 maddesi gereğince günlüğü takdiren 20.00tl'den hesaplanarak, sanıkların ayrı ayrı 6.000,00 tl adli̇ para cezasi i̇le cezalandirilmasina, sanıkların ekonomik durumu göz önünde bulundurularak verilen adli para cezasının 5237 sayılı tck nın 52/4 maddesi gereğince bi̇rer ay ara i̇le 10 eşi̇t taksi̇tle ödenmesi̇ne, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsil edileceğinin sanıklara ihtarına (ihtarat yapılamadı),
5-sanıkların 5237 sayılı tck'nın 53.maddesinin 1.fıkrasında yer alan ve c bendi haricindekidiğer bentlerindebelirtilen haklardanmahkum olduğu hapis cezalarının infazi tamamlayincaya kadar, maddeni̇n c bendi̇nde beli̇rti̇len haktan kendi̇ alt soyu yönünden koşullu saliverilme tarihine kadar, di̇ğer ki̇şi̇ler yönünden hapi̇s cezasinin i̇nfazi tamamlanincaya kadar yoksun birakilmalarina, sanıklar hakkında tck'nın 53. maddesinin uygulanması sırasında 4/11/2015 tarih ve 29542 sayılı resmi gazete'de yayımlanan anayasa mahkemesinin 08/10/2015 tarih ve 2014/140 e. , 2015/85 k. sayılı iptal kararının di̇kkate alinmasina,
6-sanıklar hakkında tck'nın 50, 51, 158/1-l, 168 ve cmk'nun 231/5. maddelerinin uygulanmasına yer olmadiğina,
b-1-cmk'nın 325 maddesi gereğince yapılan posta gideri 74,35 tl, tebligat gideri 138,20 tl olmak üzere toplam 212,55 tl yargılama giderinin sanıklardan eşit olarak alınarak hazineye i̇rad kaydina,
c-1.kararın bir suretinin kesinleştiğinde 5320 sayılı yasanın 16. maddesi uyarınca soruşturmayı yapan kolluk birimine gönderilmesine,

Bu soruya cevap vermek için lütfen giriş yapınız veya kayıt olunuz.

İlgili sorular

1 cevap
12, Ekim, 2019 Ceza Hukuku kategorisinde qarqara tarafından soruldu
0 cevap
10, Ekim, 2019 Ceza Hukuku kategorisinde qarqara tarafından soruldu
0 cevap
1, Nisan, 2019 Özel Hukuk kategorisinde Golden tarafından soruldu
1 cevap
12, Şubat, 2019 Ceza Hukuku kategorisinde Magdur00 tarafından soruldu
...