Genel Hukuk kategorisinde tarafından
değerli hocalarım merhaba ;
üsküdar yavuztürk mahallesi 1664 ada 1 parsel üzerinde taşınmaz (arsa) üzerinde bulunan iki kooperatif t.c. tapulu arsamı 1988 yılında işgal etmişlerdir.
1974 yılında mülkiyet kadastrosu geçirilmiş adası paftası belirlenmiş ve bir şirket adına tescili yapılmıştır.
1977 yılında noter tasdikli özel parselasyon yapılmış olup çok sayda kişilere bu haritalarla satılmıştır.
1990 yılında meni müdahale davası sonucu bilirkişi görevlendirilmiş olup hakkımıza tecavüz ettikleri ve yerin özel parselasyon haritasının yargıtay emsal kararıyla geçeri olduğunu kayden sayı mahallen müstakil durumu oluştuğundan yüce mahkeme hakkımıza tecavüz edenleri bu yerden men etmiştir.
1992 yılında hakkı olmayan yere tecavüz kararı ile kooperatif yöneticileri hapis ve ağır cezalara çarptırılmıştır.
1994 yılında imar mevzuatına aykırı inşaatları yıkmama Suç Kararı (üsküdar belediye başkanı ve mimar ve planlama müdürü) hapis ve ağır para cezaları almışlardır.
1945 yılına ait ormanı men kararı olmasına rağmen 1999 yılında yeri ormana 2/b kapsamında maliye hazinesine geçirdiler.
2012 yılında 6292 sayılı 2/b kanunun 7.maddesi kapsamında 20 Temmuz 2016 tarihinde t.c. tapularımızı bedelsiz olarak geri aldık
2016 yılında üsküdar belediyesine beyanname vermeye gittiğimde 1998 yılından 2016 yılına kadar emlak vergisini talep etmiştir. ve tbmm kamu denetçiliği ombudsmanlığı devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu döneme iliştin emlak vergisi istemesini haksız ve hukuksuz bulup tavsiye kararı vermiştir.
2018 yılında içişleri bakanlığı teftiş kurulu başkanlığı tarafından belediyeye teftiş düzenlemiş olup haksızlığın giderilmesi için belediyeye yıkım kararlarının uygulanmasını ve mağduriyetimizin giderilmesini istemiştir.
2019 yılında belediye işgalci kooperatiflerin imar barışı kapsamında encümen kararlarını başvurmalarından dolayı yıkım kararlarını iptal etmiştir.
3194 sayılı geçici 16 maddesi kapsamında "üçüncü kişilere ait yerler imar barışı kapsamın yararlanamaz şerhi olmasına rağmen haksız ve hukuksuz şekilde imar barışına başvurmuşladır ve tbmm kamu denetçiliği İmar barışı kapsamında başvurulan belgelerin doğru olup olmadığını ve belgelerde sahte oluşum varsa suç duyurusunda bulunulmasına belediye ve çevre ve şehircilik il müdürlüğüne tavsiye kararı verilmiştir.

şu anda el atmanın önlenmesi ( meni müdahale ve kal ) Ecrimisil davası açmış bulunmaktayım..
ayrıca
kooperatif statüsü altında noterden satışla kooperatif hissesi satan bu kooperatiflerin yasal boyutu varmıdır. noterden satış ile kooperatif hissesi satması doğrumudur. saygılarımla..

Avukat mısınız? Bu soruya cevap vermek için lütfen giriş yapınız veya kayıt olunuz.

...