İdari Hukuk kategorisinde tarafından
Sanıkların duruşmadaki davranışları uyarınca tck nun 62. Maddesi gereği 1/6 oranında ceza indirilerek sanıkların 10 ay hapisle cezalandırılmalarına,
tck'nun 53/3 maddesi uyarınca 1. fıkranın c bendinde yazılı sanıkların kendi alt soyu üzerindeki velayet hakkından, vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan koşullu salıverilme tarihine kadar, 1. fıkranın b bendi hariç yazılı diğer haklardan ise 2. fıkra gereğince cezanın infazı tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına,
Şartları mevcut olduğundan cmk 231. Maddesi uyarınca tüm mahkum olan sanıklar yönünden hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına,

karar bu saygıdeğer hukukçular,

bu durumda memur olabilir miyim?

tck 53'te Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tâbi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten yoksun bırakılır diyor
yardımlarınız için saygılarımla teşekkrler

Avukat mısınız? Bu soruya cevap vermek için lütfen giriş yapınız veya kayıt olunuz.

...