Aile Hukuku kategorisinde tarafından
Boşanmak için eşin yurtdışında yaşaması belirli bir sebep midir. 5 yıllık  evlilik boyunca asla 1.5 aydan uzun sure aynı çatı altinda yasanilmamis. Ve 1.5 yildir da asla gorusulmemis

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme
tarafından
zaten 6 aydan fazla ortak konutu haklı bir sebep olmaksızın terk eden kişi hakkında dava açılabilir.

MK. 164

Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek
maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık,
en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hâkim veya noter tarafından yapılan
ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir. Diğerini ortak konutu terk etmeye
zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır.
Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hâkim veya noter, esası incelemeden yapacağı ihtarda
terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi hâlinde doğacak sonuçlar
hakkında uyarıda bulunur. Bu ihtar gerektiğinde ilân yoluyla yapılır. Ancak, boşanma davası açmak
için belirli sürenin dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve ihtardan sonra iki ay
geçmedikçe dava açılamaz.
...