Google Play

Özel Hukuk kategorisinde tarafından
12 gün sonra 18 yaşında oluyorum kendi isteğimle ismimi  değiştirmek istiyorum  nasıl işleme alınır hangi mahkemeye başvuracağım yardımcı olabilecek varmı (şuanda kullandığım ismim ile değiştireceğim isim özel hayatımda karışıklılığa neden olmaktadır?..

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme
tarafından
İğrenç ve gülünç olan ile yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan ad ve soyadları, mahkeme kararı aranmaksızın, il veya ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilebilir.
Ancak bu düzenleme geçici;3 Kasım 2019 tarihine kadar geçerlidir.Belli şartları taşıyorsanız yerleşim yerinizin bulunduğu nüfus müdürlüğüne yazılı olarak başvurmanız gerekir.
İl ve ilçe idare kurullarının vereceği karar kesindir.
Mahkeme yoluyla değiştirmek için şunlar söylenebilir.
İsmin değişmemesi esastır. Ancak bazı istisnalar ile değiştirilebilir. Değiştirme, ekleme, çıkarma veya düzeltme istenebilir. Mutlaka haklı bir neden olması gerekir. 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 27. maddesi uyarınca, haklı bir sebebe dayanmak kaydıyla, adın değiştirilmesi hâkimden istenebilir. Çevrede başka bir adla tanınma-bir göbek adıdır ancak herkes sadece bunu biliyordur-,  var olan ismin komik veya çirkin anlam içermesi, geleneksel kültür ve örfe ters olması, gibi nedenler. Talep hakkı bizzat kişinin kendisine aittir; avukat aracılığıyla da yapılabilir. Bu dava ancak bir kez açılabilir. Yerleşim yeri  Asliye Hukuk mahkemesine bir dilekçe ile başvuru yapılarak dava açılması gerekir.
Sadece isimden duyulan hoşnutsuluk tek başına ad değişikliği için yeterli değildir.  Mahkeme ayrıca isim değişikliğinin kamu açısından bir sorun oluşturup oluşturmayacağını da araştıracaktır. (Borcu var mı, hakkında ki bir şeyden kaçınma ihtimali vs.)
Tanık delili önemli bir delildir. İsmin kendisinİsim değiştiğinde hakim, bu değişikliği yerel gazetede ilan ettirir ve nüfus müdürlüğüne bildirir.
...