Google Play

İdari Hukuk kategorisinde tarafından
İyi çalışmalar. Jandarma uzman erbaş adayıydım.  Geçmişte kamu malına zarar verme suçundan 10 ay hagb kararım vardı. Güvenlik soruşturmam olumsuz oldu. Aşağıda başvuru şartılarını ekleyeceğim. Benim suçum hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse dahi ibresinin devamında ki suçlardan herhangi birinin kapsamına giriyormu? Ne yapabilirim yardımcı olursanız sevirinirim.
“Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti sırasında firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak,

l. Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adli veya askeri mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak,“
m. Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak.

n. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak.

1 cevap

1 beğenilme 0 beğenilmeme
tarafından
Bence sizin durumunuz sayılan bentlere girmiyor. 30 günden fazla mahkumiyetiniz var ama o da hagb olmuş. L bendinde hagb istisna olarak gösterilmemiş o yüzden sizi kapsamaz.

İlgili sorular

...