Google Play

İcra Takip Hukuku kategorisinde tarafından
kiralananın tahliye davasında durum karara bağlanmış. duruşma zaptını okudum ve karar olarak şunlar yazıyor ama ne demek anlamadım ? kiralanan tahliye ediliyor mu şimdi ?
davacı vekili: 0410/2018 tarihli vazgeçme dilekçemiz sehven gönderilmiştir mahkemece dikkate alınmamasını talep ediyoruz kira alacaklırımız ödenmemiştir kira alacaklarına ilişkin icra takibinden sonra 30 gün geçmiş temmerrüd gerçekleşmiştir. ödemeye ilişkin herhangibir makbuz sunulmamıştır. dosyada ödeme yapmadıklarına ilişkin beyanda mevcuttur davamızın kabulüne karar verilsin dedi.
dosya incelendi, araştırılacak ve incelenecek başka bir husus kalmadığı anlaşıldı. açık yargılamaya son verildi.
duruşması devam eden dosyalar ve zaman darlığı gözetilerek gerekçesi daha sonra açıklanmak üzere;
g e r e ğ i d ü ş ü n ü l d ü:
1-davacı yanın itirazın kaldırılması ve tazminat taleplerinin feragat nedeni ile reddine
2-davacı yanın tahliye talebinin reddine,
dair davacı vekilinin yüzüne karşı, davalının yokluğunda, duruşmada hazır bulunanlar için tefhim tarihinden, hazır bulunmayanlar için tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde istanbul bölge adliye mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

5 Cevaplar

0 beğenilme 0 beğenilmeme
tarafından
tarafından seçilmiş
 
En İyi Cevap
kira alacağınızı alacaksınız ancak kiracınız tahliye edilmeyecek demek.

Ofis olarak yanıt verdiğimiz konularla ilgili daha detaylı bilgi almak üzere tarafımıza ulaşabilirsiniz.

0 beğenilme 0 beğenilmeme
tarafından
Yani kiracı her türlü kalacak mı şuan için ?  Tahliye için yeni bir dava mı açmak gerekecek ? Teşekkürler bu arada cevabınız için.
1 beğenilme 0 beğenilmeme
tarafından
durum değerlendirmesi yapmak gerekir. kiracı ne kadardır kira ödemiyor neden tahliye reddolundu buna bakmak gerekir.

Ofis olarak yanıt verdiğimiz konularla ilgili daha detaylı bilgi almak üzere tarafımıza ulaşabilirsiniz.

0 beğenilme 0 beğenilmeme
tarafından
Onu şuan bende bilmiyorum gerekçeli karar sonra açıklanacak. Kiracı geçen yıl Ekim 2017'den beri ödemiyor, dava 27 şubatta açıldı.
İşin özü şimdilik kiracı kesinlikle tahliye edilmiyor değil mi sayın hocam ?
0 beğenilme 0 beğenilmeme
tarafından
evet dogrudur. kiraciniz su an tahliye edilmeyecek. istemde bulunulmamis gibi gozukuyor.

Ofis olarak yanıt verdiğimiz konularla ilgili daha detaylı bilgi almak üzere tarafımıza ulaşabilirsiniz.

...