İdari Hukuk kategorisinde tarafından
Merhaba. Yardımınıza ihtiyacım var.

Kasım ayında geçmişe yönelik aile yardımı istemiyle açtığım dava dün sonuçlandı ve süre aşımı nedeniyle reddedildi. İtiraz yolu da kapalı. Kesinleşmiş bir karar. Kafamı kurcalayan ve bir türlü açıklamasını yapamadığım bir durum var. Süre aşımı…
Şöyle ki; ben Eylül 2016-Nisan2017 tarihleri dahil aralarında aylarda aile yardımı başvurusu yapmadığım için o dönemde aile yardımı almadım. Daha sonra dilekçemi vererek Mayıs 2017 tarihi itibariyle aile yardımı almaya başladım. Daha sonra araştırmalarım sonucunda geçmişe yönelik olarak aile yardımının alınabileceğini öğrendim ve 27 Ekim 2017 tarihinde idareye dilekçeyle talepte bulundum. İdare de 2 Kasım 2017 tarihinde cevapladı ve reddetti. Bunun üzerine bende 8 Kasım 2017 tarihinde İdare Mahkemesine dava açtım.
Mahkeme 29 Mart 2018’de sonuçlanmış. Elime dün ulaştı.

Süre aşımı gerekçeli kararda şunlar yazıyor:
“Uyuşmazlık konusu olayda olduğu üzere, süreklilik arzeden parasal ödemeler veya kesintiler ilgili olarak belli bir uygulama tarihi esas alınarak istekte bulunulan davalarda, 2577 sayılı Kanun’un 7. Maddesine göre uygulama tarihinden itibaren 60 gün içinde; uygulama üzerine davacı idareye başvurmuş ise 12. Maddenin göndermede bulunduğu 11. Maddeye göre idarenin bu başvuruya cevap vermemiş olduğu hallerde uygulama tarihinden itibaren en geç 120 gün, idarenin cevap verdiği durumlarda ise uygulama tarihinden başvuru tarihine kadar geçen süre de hesaba katılmak koşuluyla cevabın davacıya tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde idari davanın açılmış olması gerekir.
Başka bir anlatımla dava, başvuruya cevap verilmeyen hallerde davacının idareye başvurduğu tarihten önceki son uygulama tarihinden itibaren 120 gün geçirilmeden açılmış ise, davanın açıldığı tarihten geriye doğru 120 günü geçmemek koşuluyla, başvuru tarihinden geriye doğru 60 günlük süre içindeki ilk uygulama esas alınarak davacı isteminin esasının incelenmesi gerekecek; davacının idareye başvurduğu tarihten önceki son uygulama tarihinden itibaren 120 günlük, ya da idarenin cevabının tebliğ tarihinden itibaren, başvuru tarihine kadar işlemiş süreyle birlikte 60 günlük süre içinde kalan ilk uygulamadan başlayan zararın tazminine ilişkin istek incelenebilecektir.
Bu durumda, davacı tarafından, Eylül 2016-Nisan 2017 ayları arası döneme ilişkin8 aylık ödenmeyen aile yardımının ödenmesi istemiyle 27.10.2017 tarihinde davalı idareye yapılan başvurunun 02.11.2017 günlü ve 18308208 sayılı işlemle reddi üzerine, 08.11.2017 tarihinde bakılan davanın açıldığı görülmekle, davanın açıldığı tarihten geriye doğru 120 günü geçmemek koşuluyla, başvuru tarihinden geriye doğru 60 günlük süre içindeki ilk uygulama tarihi olan 16.09.2017 tarihi dikkate alındığında, Eylül 2017-Nisan 2017 ayları arası döneme ait 8 aylık parasal hak talebinde süre aşımı bulunduğundan davanın süre aşımı nedeniyle esasın incelenmesi olanağı bulunmamaktadır.”

Süre aşımı nedeniyle usulden kaybettiğim bu davanın gerekçesinden bir şey anlamadım. 2577 sayılı Kanun’un 7. Maddesini incelediğimde bu süre aşımını bir türlü anlamlandıramıyorum. Bana yardımcı olur musunuz? Hakime hanım burada ne demek istemiş?

2 Cevaplar

0 beğenilme 0 beğenilmeme
tarafından
Süre aşımı nedeniyle verilen kararlar istinafa gider. 2577 md 15/4

Anlaşılan 04.2017 den sonra 120 gün içinde başvuru yapılması gerekiyordu yoksa red kararından hemen sonra dava açmışsınız burada bir problem yok. Tarihler sanki yanlış yazılmış gibi. Siz bu kararı istinafa gönderin. Kararın kesin olduğuna dair bir yazı var mı yoksa kesin olduğunu nereden biliyorsunuz?
0 beğenilme 0 beğenilmeme
tarafından
“Açıklanan nedenlerle; 2577 sayılı İdari Yargılama Usülü Kanunu’nun 14/3-e ve 15/1-b maddeleri uyarınca süre aşımı nedeniyle davanın reddine, aşağıda dökümü yapılan 128,30-TL giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, 2577 sayılı Kanunun 45/1 maddesi gereğince kesin olmak üzere, 29/03/2018 tarihinde verildi.”

Son paragraf bu. Yani istinaf yolunu kapatmış. 04.2017 tarihinden sonra 120 gün içinde davayı açmam gerektiğini söylüyor dediğiniz gibi. 2577 sayılı kanunun 7. maddesine göre böyle bir yorum yapılabilir mi?

İlgili sorular

1 cevap
27, Haziran, 2015 Kamu Hukuku kategorisinde mmemet tarafından soruldu
1 cevap
4 cevap
2, Ağustos, 2013 Miras Hukuku kategorisinde MKA tarafından soruldu
...