Avrupa Hukuku kategorisinde tarafından
Vicdanı Ret hakkı ülkemizde kabul edilmiş bir haktır. Ancak sadece sözde böyle bir şeyler olduğunu duydum ben bu hakkımı kullanmak istiyorum bunun için yapabileceğim herhangi bir şey var mıdır ? Böyle bir hakkı talep etmem mümkün müdür ?En basit anlamıyla vicdani ret; kişinin ahlaki tercihleri, dini inancı ya da politik görüşleri nedeniyle  askere gitmeyi ret etmesidir. Vicdani veya dini gerekçelerle askerlik yapmamak, din ve vicdan özgürlüğü kapsamında bir haktır.

Türkiye Anayasanı her vatandaşa din ve vicdan özgürlüğü hakkı tanımaktadır. Yine Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesinde de bu hak sözleşmeye taraf tüm ülkelerin vatandaşlarına tanımak zorunda olduğu haklar arasında din ve vicdan özgürlüğü hakkı bulunmaktadır.

Bu nedenle her ne kadar yasal düzenleme yapılmamışsa da Türkiye’de vicdani ret hakkımızın olduğunu söylemek doğru olacaktır. Ancak bu hak, hükümet tarafından bu hakkın ne şekilde kullanılacağı yönünde yasal düzenleme yapılmadığından bu hak sürekli ihlal edilmektedir.

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme
tarafından
Anayasa md 72 askerlik hizmetini bir hak ve ödev olarak düzenlemektedir. Düşünceyi açıklama ve din vicdan hürriyeti karşısında bu madde bir istisna olarak da düşünülebilir ancak temel hak ve özgürlüklerin daha ağır basacağı da savunulabilir. Konu ile verilmiş yargı kararı bulmak gerekir. AİHM bile bu 72. maddeyihaklı bir istisna olarak görebilir.

İlgili sorular

...