Vergi Hukuku kategorisinde tarafından
İSTANBUL VERGİ MAHKEMESİ
SAYIN BAŞKANLIĞI’NA
İSTANBUL
                                            

                            

DAVACI                                               : Halimcan KIZILHAN

ADRESİ                                                :Kader Cad. Adalet Sok. Şeblem Ap. No.11
LEVENT/İSTANBUL

VERGİ KİMLİK NO                          : **** iletişim bilgileri ****8                           

DAVALI                                                 : İSTANBUL/LEVENT  VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                 
                      (TARİHİ                    :12/05/2017
    CEZA                           (NUMARASI            :1414  
    İHBARNAMESİNİN  (TEBLİĞ TARİHİ        :20/05/2017  

                                           
                (NEVİ                      : ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI     
   CEZANIN,
                                     (MİKTARI                      :300.000 TL
     
                                                        
 VERGİLENDİRME DÖNEMİ                        : 2017
                                                      
DAVANIN KONUSU                                       :Vergi Dairesi Müdürlüğü 2017  Yılı Mayıs  ayına  ait Ba, Bs formlarının  Vermediğimizden /Süresinden sonra düzeltme yaptığımızdan  nedeniyle, 213 Sayılı VUK’nun  Mükerrer 355. Maddeye  göre 300.000 TL Özel usulsüzlük cezası kesmiştir. Yasaya ve hukuka aykırı olarak kesilen bu  özel usulsüzlük cezasının kaldırılmasını arz ve talep etmekteyiz.

OLAY, İDDALAR VE HUKUKİ DELİLLER :

1)- Şirketimizin, silah üretim  işiyle işgal etmektedir. 213 sayılı VUK’ na göre yayımlanan genel tebliğ hükümlerine göre;   Bir kişi veya kurumdan yapılan katma değer vergisi hariç 5.000 TL  ve üzerindeki mal ve hizmet alımları, "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile; bir kişi veya kuruma yapılan katma değer vergisi hariç 5.000 TL  ve üzerindeki mal ve hizmet satışları ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" ile bildirmeleri gerektiği açıklanmıştır. Vergi dairesi, Söz konusu formları Vermediğimizden /Süresinden sonra düzeltme yaptığımızdan  dolayı  213 Sayılı VUK’nun Mükerrer 355. maddesine göre 300.000TL Özel usulsüzlük cezası kesmiştir.
  
2)- Anayasanın 38. maddesinde yer alan; “ Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur”  kuralı, yine Anayasanın 73. maddesinde yer alan Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır. İlkesi birlikte değerlendirildiğinde aslında Maliye Bakanlığına verilen yetkiye istinaden Bakanlıkça çıkarılan tebliğlerle mükelleflere bir takım ödevler yüklenmesi sonra bu ödevlere uyulmaması halinde yine tebliğe dayanarak ceza uygulanması hukuka aykırıdır.

Mesnetsiz ve Hukuka aykırı olarak kesilen Özel Usulsüzlük cezasının kaldırılması arz ve talebimizdir.
                      
SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda maddi ve hukuki nedenleri açıklanan ve dava konusu olan ve 213 sayılı VUK’nun Mükerrer 355. Maddesine göre adıma kesilen 300.000 TL Özel Usulsüzlük cezasının kaldırılması  kararının   verilmesini ;Yüce Mahkemenizden saygılarımızla arz ve talep ederiz.  
                                                                                                                             
                           


            DAVACI
    Halimcan KIZILHAN

Avukat mısınız? Bu soruya cevap vermek için lütfen giriş yapınız veya kayıt olunuz.

İlgili sorular

...