2004 yıllında şerh ile birlikte bir arsa aldım. Meğer ben bu arsayı alırken bu arsa 1983 yıllında Msb.lığı tarafından kamulaştırılmış ve kamulaştırma bedeli o günkü sahibi olan şahısa muhtelif alacaklılar hesabına kamulaştırma bedeli yatırılmış. 1983-2004 yılları arasında 5 kez el değiştirmiş.Tapu dairesi müdürüne gittim ve durumu izah ettim. Verdiği cevap ise bu arsa senindir dediyse de mahkeme aleyhime karar verdi ve yargıtay onadı.

1) Ben bu arsayı alırken Tapu memuru tarafından şerh var demedi. Bu arsanın ilerde istimlak edilecektir dedi.
2) İmza atarken alacağım tapu belgesinin teferruatları dır diye imza attım(tamamen iyi niyet)
3) Memurum ve bu arsayı çok zor şartlarla kazandığım parayla satın aldım ve arsayı satın aldığım adam belirttiği adreste yok.
4) AİHM.e gidersem bir sonuç alamayacağım söylendi.
5) Bu konuda ne yapabilirim. Bu durumda bir suçlu yok mu? Tapuya güven ilkesine ters değil mi?
Yardımlarınızı bekliyorum. Teşekkürler.