isim değişikliği

Genel Hukuk kategorisinde sordu

merhabalar

İsim ekleme ile ilgili bir dilekçe yazdım aşağıda bu dilekçe ile olumlu sonuç alabilirmiyiz.

Eksik hatalı bir cümle varmıdır dilekçede

 

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE          
BAKIRKÖY              
                 
DAVACI: BAYRAM ARAS            
                 
ADRES : Birlik Mah.806 Sok. ESENLER            
                 
DAVALI : Nüfus Müdürlüğü,Esenler          
                 
T.KONUSU : İsim ekleme talebimden ibarettir.        
                 
AÇIKLAMALAR: 1- Nüfus kayıtlarında adım Bayram olarak geçmektedir. Ancak, bu ad sadece
 kimliğimde olup, gerek aile içinde gerekse sosyal yaşamda mesleki çevremde Çetin olarak
 bilinmekte ve öyle çağrılmaktayım. Buna karşın, adım her nasılsa nüfus kayıtlarına Bayram 
 olarak yazılmıştır.            
2-Nüfus kayıtlarında ayrı sosyal yaşamda ayrı adla bilinip tanınmamdan dolayı mesleki hayatım
 başta olmak üzere, yaşantım içerisinde birçok sorunla karşılaştım. Takdir edersiniz ki ad, kişiyi
 toplum içindeki öteki kişilerden ayırmaya yarayan bir hukuki araç, bir belirtidir. Belirli hukuki
 sonuçların belirli bir kişiye bağlanabilmesinde de ad en önemli araçtır. Adın hangi şartlar altında
 ve ne şekilde değiştirileceği hem 4721 sayılı kanunda hem de 1587 sayılı kanunda belirtilmiştir. 
Yargısal içtihatlarda, nüfusta görünen adın yetersizliği, nüfustaki adından başka bir adla bilinip 
tanınma, ad değişikliği için yeterli bir sebep olarak görülmektedir. Bu durum Yargıtay Hukuk
 Genel Kurulunun 1.3.2000 gün ve 2000/18-27 E.2000/154, K.15.10.2003 gün ve E.2003/18-663
, K.2003/587 sayılı kararlarıyla da sabittir.        
3-Bu amaçla nüfus kayıtlarında Bayram olan adıma sosyal yaşamda bilinip tanındığım Çetin adını 
eklemek istiyorum. Bu şekilde de karşılaştığım sorunlara bir son vermek amacındayım. Bu nedenlerle 
işbu davayı açma zorunluluğu hasıl olmuştur.        
HUKUKİ SEBEBLER: MK, Nüfus Kanunu ve sair ilgili mevzuat.      
                 
SÜBUT SEBEBLERİ: Nüfus kaydı, Şahit Beyanları ve sair Hukuki deliller.    
                 
SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim nedenlerden dolayı nüfus kayıtlarında Bayram 
olan adıma,sosyal yaşamda tanınıp kullandığım Çetin adının eklenmesine karar verilmesini 
saygılarımla dilerim.            
Davacı              

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme
misafir cevapladı
dilekçeniz yeterlidir. 1 de şahide ihtiyacınız olacak. başarılar...

İlgili sorular

...